Bliv plejer

BLIV PLEJER FOR NORDSJÆLLANDS KATTEHJÆLP


Er du interesseret i at blive plejer/plejefamilie for Nordsjællands Kattehjælp, så skal du kontakte foreningens plejeansvarlige Joan Andersen på mail: joan@kattehjaelp.dk


I mailen skal du kort fortælle hvad du kan tilbyde af hjælp. Du bliver herefter kontaktet af en plejeansvarlig for en telefonisk samtale. Bliver man herefter enige om at indgå etvsamarbejde, så fremsendes der en kontrakt til underskrift. Vi søger som primært plejere der er bosat i Nordsjælland og København. 


Du skal være indstillet på, at åbne dit hjem, for et besøg af en repræsentant fra foreningen.

Krav til vores plejefamilier:


 1. Du skal minimum være fyldt 20 år.

 2. Du skal have erfaring med katte/killinger.

 3. Dine eventuelt egne dyr skal kunne fungere socialt og harmonisk med plejekatte/killinger.

 4. Du skal kunne fremvise gyldig attest på at eventuelt egne katte er vaccineret indenfor det seneste år samt at eventuelt egne katte er neutraliserede.

 5. Det skal være tilladt at katten/killingen opholder sig i din bolig. Er der restriktioner ift. art eller antal dyr der må være i din bolig, skal foreningen informeres om dette.

 6. Du skal helst have adgang til bil/kørsel ifm. dyrlægebesøg osv. (vi har dog frivillige der kan køre hvis det er nødvendigt)
 7. Du skal have mulighed for at isolere katten/killingen i et særskilt rum (evt. et badeværelse), som er adskilt for husets eventuelt andre dyr i de første dage af plejeperioden.

 8. Du skal være indstillet på at indrette din bolig, så den tilgodeser kattens/killingens behov: fri adgang til tørfoder, rent drikkevand, kradsetræ, kattebakke og flere forskellige gode ligge/gemmesteder.

 9. Katten/killingen må under ingen omstændigheder komme ud!

 10. Foreningen Nordsjælland sørger for tørfoder, vådfoder, kattegrus, legetøj mv. ved opstart af pleje (medmindre dette fravælges), men plejefamilien skal være indstillet på selv at sørge for indkøb af kattegrus og vådmad eller evt. afhente det i Kvistgård når vi har donationer på lager.

 11. Foreningen Nordsjællands Kattehjælp afholder alle udgifter til dyrlæge samt til loppe/ormekure. Den plejeansvarlige skal altid kontaktes, hvis plejeren vurderer et behov for f.eks. orme- eller loppekur eller dyrlægebesøg (medmindre det er akut).

 12. Du skal løbende, holde den plejeansvarlige orienteret om hvordan det går med katten/killingen og rette henvendelse, hvis der opstår spørgsmål i plejeperioden-

 13. Såfremt katten/killingen forårsager skader på plejefamiliens hjem, interiør eller på personer, vil alle eventuelle udgifter ifm. dette tilfalde plejefamilien selv.

 14. Der er tavshedspligt for plejefamilierne, vedr. forhold omkring de katte man får i pleje, samt ting der bliver aftalt i foreningens regi.

 15. Det er foreningen der alene står for formidling af plejekatten til dens nye hjem. Dette sker dog som regel i samråd med plejer.

Kontakt os på info@kattehjaelp.dk


Mobilepay 94686 (donation)

Vi er godkendt af indsamlingsnævnet

Konto: reg 5357 konto 0246871

CVR nr. 37805335


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend