Vedtægter og Generalforsamling

Vedtægter og Generalforsamling

Regnskabsåret for Foreningen Nordsjællands Kattehjælp går fra 1. januar til 31. december. Der afholdes generalforsamling hvert år sidst i maj. Betalende medlemmer indkaldes via e-mail senest 4 uger før afholdelse.


Generalforsamling lørdag d. 25. maj 2019 kl. 12.00
Afholdt i Snekkersten


REFERAT:


  1. Valg af dirigent. Margit Rand blev valgt.
  2. Valg af referent. Annette Engelhardt Nielsen blev valgt.
  3. Beretning fra formanden inkl. Regnskab. Regnskabet blev godkendt med et overskud på kr. kr. 35.289,00.
  4. Fastsættelse af kontingent for medlemskab. Man var enige om at hæve kontingentet til kr. 275,00 pr. år fra 2020, samt at det fremover skal fremgå af fakturaen at man har et års medlemskab inkluderet når man adopterer en kat eller killing gennem foreningen.
  5. Valg af næstformand. Annette Nielsen blev genvalgt.
  6. Valg af kasserer. Anne Glipstrup ønskede ikke genvalg. Kirsten Hammer blev valgt som ny kasserer.
  7. Valg af 5. bestyrelsesmedlem, Birgit Bauer blev genvalgt.
  8. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer. Ingen forslag indkommet.
  9. Eventuelt. Bestyrelsen takkede Anne Glipstrup for det gode samarbejde og havde købt en lille gave og blomster. Anne fortsætter som plejer i foreningen.

 

Der var fremmødt omkring 11 medlemmer til vores generalforsamling, og der blev indledt med en runde hvor alle præsenterede sig selv, hvorefter generalforsamlingen startede.


”Jeg har sagt det før Joan. Du og dit store team laver det mest fantastiske og seriøse stykke arbejde for kattene jeg har set i Nordsjælland, de sidste 15 år. Stor stor respekt til jer alle herfra." Kredsformand John Stubtoft, Dyrenes Beskyttelse

Kontakt os på info@kattehjaelp.dk

CVR nr. 37805335

Konto: reg 5357 konto 0246871

Mobilepay 94686 (donation)

Vi er godkendt af indsamlingsnævnet