Vedtægter og Generalforsamling

Vedtægter og Generalforsamling

Regnskabsåret for Foreningen Nordsjællands Kattehjælp går fra 1. januar til 31. december. Der afholdes generalforsamling hvert år sidst i maj. Betalende medlemmer indkaldes via e-mail senest 4 uger før afholdelse.

Generalforsamling 

Nordsjællands Kattehjælp 

Lørdag den 18. juli 2020, kl. 14-16 
Afholdt i Snekkersten

Generalforsamlingen var udsat fra maj til juli pga covid-19

 

Fremmødte: Joan Andersen, Annette Nielsen, Kirsten Hammer, Margit Rand, Birgit Bauer, Annette Bantz, Anne Glipstrup, Carli Hækkerup, Heidi Juel Hermansen, Rikke Falk Hansen og Anne Mau. 

 

1.    Valg af dirigent (Birgit Bauer) 
 

2.    Valg af referent (Anne Glipstrup) 
 

3.    Beretning fra formanden inkl. Regnskab 
 
Nordsjællands Kattehjælp (NSK), har kontinuerligt haft mellem 30-60 katte i pleje hen over året, hvilket er nogenlunde det samme antal som de foregående år. Foreningen fyldte 4 år den 18. juni og har pt. hjulpet omkring 500 katte videre ud i kærlige hjem – plus hjulpet mere end 100 katte til et bedre liv som neutraliseret genudsætningskat med en fodervært tilknyttet. 

 

Vi afholdt et socialt arrangement 23/11 besøg Skibsklarergården – med frokost og pakkeleg. Arrangeret af Susanne. Arrangementet var en stor succes.  

 

Kort info om Michelle Garnier 6/9 kl 14. Gratis for medlemmer.  

  
Der har kun været afholdt 1 fysisk bestyrelsesmøde. Herudover er der afholdt et par telefonmøder. 

 

Der er brugt 210.257 på dyrlægehjælp i 2019. Hertil kommer dyrlægeregninger på 104.754 for Vestegnens Kattehjælp, 10.337 for Hundested Havnekatte og 4611 for Sannes foderplads. Pengene er indsamlet af de forskellige foreninger og har ikke påvirket NSK økonomi.  

  

Vi fik desværre ikke 30.000 fra Dyrevelfærdspuljen til brug i 2020, men kun 7.560,25,- De har ændret vilkårene igen og der kommer ikke til at være helt så mange penge i puljen fremadrettet. 

 

Vi valgte i efteråret at melde os ind i DOSO som har givet os adgang til at søge diverse legater og fonde. Vi har en ansøgning ude nu og har lige fået 30.000 til genudsætninger/foder fra en anden fond.  

 

DOSO kæmper fortsat for en kattelov. Håber at have godt nyt på næste gf.   

 

Vi havde mange katte siddende i årets første måneder som var ordnet og klar til hjem og hvor udgiften lå i 2019 og indtægten først i 2020. Regnskabet endte derfor med et lille minus på kr. 116,- Vores bankkonto har det godt pt. og vi har fået nogle store donationer af god kvalitetsmad der gør at vi er ret godt kørende pt.  

 

Regnskab blev godkendt.  

 

Ditte Bøgevang Kanstrup blev valgt til at stå for ekstern revision, da foreningen forventer at få mere end 50.000 via indsamlinger fremadrettet.  

 

4.    Fastsættelse af kontigent for medlemskab 2021. Kontigent forsætter uændret 
 

5.    Valg af formand. Joan Andersen modtager genvalg. Ingen andre kandidater 

 

6.    Valg af 4. bestyrelsesmedlem. Margit Rand modtager genvalg. Ingen andre kandidater 

 

7.    Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer. Ingen punkter indkommet 

 

8.    Eventuelt.  
 
Fri snak om den manglende kattelovgivning og om fonde/legater, som kan søges fremadrettet. 

”Jeg har sagt det før Joan. Du og dit store team laver det mest fantastiske og seriøse stykke arbejde for kattene jeg har set i Nordsjælland, de sidste 15 år. Stor stor respekt til jer alle herfra." Kredsformand John Stubtoft, Dyrenes Beskyttelse