Vedtægter og Generalforsamling

Vedtægter og Generalforsamling

Regnskabsåret for Foreningen Nordsjællands Kattehjælp går fra 1. januar til 31. december. Der afholdes generalforsamling hvert år sidst i maj. Betalende medlemmer og adoptanter i indeværende år indkaldes via e-mail senest 4 uger før afholdelse.

Generalforsamling 2021 er udsat til juli pga. Covid-19.

Kære støttemedlemmer og adoptanter


Vi indkalder hermed til generalforsamling, som afholdes


tirsdag den 20. juli 2021, kl. 19-20 i Snekkersten. 


Tilmelding og eventuelle punkter skal være formanden i hænde senest den 12. juli via mail joan@kattehjaelp.dk 


Der bliver fremsendt dagsorden, adresse mv. umiddelbart herefter.

”Jeg har sagt det før Joan. Du og dit store team laver det mest fantastiske og seriøse stykke arbejde for kattene jeg har set i Nordsjælland, de sidste 15 år. Stor stor respekt til jer alle herfra." Kredsformand John Stubtoft, Dyrenes Beskyttelse