Vedtægter, regnskab og Generalforsamling

Vedtægter, regnskab og Generalforsamling

Regnskabsåret for Foreningen Nordsjællands Kattehjælp går fra 1. januar til 31. december. Der afholdes generalforsamling hvert år i maj. Betalende medlemmer og adoptanter i indeværende år indkaldes via e-mail senest 4 uger før afholdelse.


Generalforsamling afholdes næste gang: Maj 2025