Tilløber kat

Vildtlevende kat (ikke kontaktsøgende)


Vildtlevende katte som ikke ønsker menneskekontakt stammer typisk fra bortløbne tamkatte, der ikke blev neutraliseret før de blev lukket ud til fritløb. De har så fået killinger der er vokset op uden at blive socialiseret på mennesker. Disse katte lever barske liv som vildtlevende fertile katte med slåskampe om føde, territorie og fortsætter den massive killingeproduktion som Danmark hvert år rammes af fra april til oktober. En hunkat kan nemt få 3 kuld killinger om året! Derfor bør katte ALDRIG lukkes ud til fritløb før de er neutraliseret, færdigvaccineret og øremærket/chippet og registreret til ejer. 

Har du problemer med vildtlevende katte i dit område, så ko
ntakt din kommune for at få en rekvisitation til indfangning gennem Kattens Værn. Desværre har mange kommuner fravalgt samarbejdet med Kattens Værn og udgiften påhviler derfor dig som privatperson. Kattens Værn hjælper med indfangning og aflivning, men du kan også vælge at få katten dyrlægetjekket, neutraliseret, mærket og genudsat med dig som fodervært/ejer. Læs mere på Kattens Værns hjemmeside her 


Dyrenes Beskyttelse hjælper som udgangspunkt kun vildtlevende katte hvis de er tilskadekomne og kattene bliver oftest aflivet.


Genudsætning (med dig som ejer/fodervært)

Nordsjællands Kattehjælp kan desværre ikke hjælpe med pleje til voksne "vildkatte". Vi modtager kun tamme eller semi-tamme, ejerløse katte. Vi hjælper dog meget gerne med genudsætning, hvis du er indstillet på at betale et mindre beløb til dækning af dyrlægeudgifterne og indgå en foderværtaftale. Katten genudsættes i dit navn og er herefter dit ansvar som fodervært. I særlige tilfælde (når vi har fået tilkendt legater mv.) har vi mulighed for at yde økonomisk hjælp til lidt større genudsætningsprojekter. Kontakt os på info@kattehjaelp.dk for at høre nærmere. Vi prioriterer vores betalende støttemedlemmer frem for andre henvendelser.


Tilløberkat (kontaktsøgende)

Tjek først om katten er øremærket eller chippet. Øremærke fremgår tydeligere ved at gnide lidt madolie på øret eller ved at lyse bagfra på øret med en lommelygte. Tag evt. foto og forstør det op. Kan du aflæse øremærket, så kan du i de fleste tilfælde finde ejeren i et af de danske registre (se links her på siden). Chip skal tjekkes ved dyrlægen med en chipscanner.


Er katten ikke mærket eller er det ikke muligt at finde frem til ejer, så er katten at betragte som ejerløs med de nuværende regler. Men sæt gerne opslag op i nærområdet i minimum 2-3 dage og fremlys katten på Facebook i lokale grupper før du indleverer den til et internat. 

Tilskadekommen kat

Ved nødstedt, tilskadekommen eller påkørt kat, så bring selv katten til nærmeste dyrlæge eller kontakt Dyrenes Beskyttelse på deres akutnummer 1812. Man må IKKE selv aflive et påkørt dyr. 

Trafikdræbt kat

Er katten allerede død og er den øremærket, så kan du finde ejeren via de danske registre (se links her på siden). Er det ikke muligt at finde en ejer, så kan du kontakte Falck for at få afhentet katten og lav evt. et opslag i en lokal facebook gruppe, så kattens ejer får vished om kattens skæbne.

Katteregistre:

Dansk Katteregister
Katteregister


Internater i Nordsjælland:


Inges Kattehjem

Ejbydalsvej 260

2600 Glostrup

Tlf. 44853535

https://inges-kattehjem.dk/


Dyreværnet

Islevdalvej 85

2610 Rødovre

Tlf. 44946695

https://dyrevaernet.dk/


Kattens Værn

Sandager 11

2605 Brøndby

Tlf. 38881200

https://kattens-vaern.dk/


Roskilde Internat

(Dyrenes Beskyttelse)

Darupvej 131

4000 Roskilde

Tlf: 20 52 74 28

http://www.roskildeinternat.dk

Andre frivillige foreninger:

Vestegnens Kattehjælp
Byagervej 43
4030 Tune
Tlf: 2629 2423
Mail:vestegnenskattehjaelp@gmail.com

www.vestegnenskattehjalp.wixsite.com

unsplash